بررسي اهميت ايمنی بيمار و چگونگی تعامل با آن در مراكز آموزشی ـ درمانی


چهاردهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

محمد سورانی

جهت دانلود مقاله کلیک کنید.تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب